wyszukiwarka
 


v

 

Dane kontaktowe

Biuro nieruchomości znajdźnieruchomości.pl

Odział w Zamościu

ul Bolesława Prusa 8
22-400 Zamość
tel.: 796 333 108
e-mail: biuro@znajdznieruchomosci.pl
skype: r.zawislak

Odział w Hrubieszowie

ul. Mickiewicza 1A/2A
22-500 Hrubieszów
tel.: 796 333 108
e-mail: biuro@znajdznieruchomosci.pl
skype: r.zawislak

Lokalizacja Hrubieszów
Pow. całkowita [m2] 287.00 m²
Czynsz najmu 10000 PLN (34,84 PLN / m²)

Kamienica z restauracją Szalom w centrum Hrubieszowa do wynajmu.
 

Metraż do wynajmu:
Parter - 287 m2

Cena wynajmu – 10 000  zł

Parter kamienicy z prosperującą restauracją do wynajęcia. Możliwość najmu dobrze prosperującej restauracji i prowadzenie działalności typu dom weselny. Już obecnie pomieszczenia restauracji są wynajmowane na imprezy okolicznościowe. Możliwość wynajęcia większej powierzchni w pozostałej części budynku.

Prosperująca ekskluzywna restauracja Żydowska "Szalom"
- gustownie urządzona Żydowska restauracja z dekoracjami nawiązującymi do żydowskich tardycji Hrubieszowa
- w restauracji regularnie odbywają się imprezy okolicznościowe np. urodziny z zapewnionym przez restaurację wyżywieniem,

- możliwość organizowania szkoleń, zebrań, wesel, chrzcin, komunii w trzech salach o powierzchni 49 m2, 48 m2 oraz 66 m2
- możliwość wynajmu całości lub części kamienicy przed zakupem
- ciekawa piwnica w budynku, możliwość urządzenia winnicy połączonej z istniejącą restauracją
- luksusowe wykończenie lokalu
- dostępne w pełni przygotowane zaplecze kuchenne
- łazienki wykończone wysokiej jakości glazurą i terakotą
- ogrzewanie - piecyk dwufunkcyjny gazowy

- ogródek kawiarniany przed kamienicą 
- opis całej kamienicy i dodatkowych dostępnych pomieszczeń

Metraż poszczególnych pomieszczeń (w zaokrągleniu):
- sala restauracyjna - 48 m2

- sala restauracyjna z kominkiem - 49 m2
- kuchnia - 38 m2
- zaplecze 38 m2
- dodatkowe pomieszczenia magazynowe
- trzy toalety dla klientów
- potencjalnie w budynku dodatkowa sala o powierzchni 66 m2 gotowa do użycia (za dodatkowym uzgodnieniem)
- na drugim piętrze 326 m2 do zaadoptowania 
 (za dodatkowym uzgodnieniem)

Lokalizacja:

- budynek położony w ścisłym centrum miasta około 200 m od Starostwa, Urzędu Gminy, Sądu Rejonowego, Domu Kultury w Hrubieszowie
- opcja prowadzenia ogródka kawiarnianego przed kamienicą w pięknej scenerii, po sąsiedzku odnowiona przepiękna cerkiew prawosławna zobacz informacje i zdjęcia
pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Za%C5%9Bni%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Hrubieszowie
- położenie w centrum miasta oznacza że klienci piechotą łatwo dotrą i wrócą z imprezy w lokalu, nie są skazani na aranżowanie dodatkowego transportu, taksówek ect.
- możliwość powiększenia lokalu i ilości dostępnych stolików o taras do wybudowania na pozostałej części działki
Oferta na wyłączność. Prowizję opłaca sprzedający. Biuro nie pobiera wynagrodzenia od kupującego.

 

Biuro nieruchomości

www.znajdźnieruchomości.pl

Oddział w Hrubieszowie

ul. Mickiewicza 1A/2A

22-500 Hrubieszów

tel.: 537 460 108

Pomagamy nieodpłatnie przy uzyskaniu atrakcyjnego kredytu na zakup mieszkań, działek i innych nieruchomości również dla osób zatrudnionych za granicą. Wybór z ponad 20 ofert banków.

Jeśli jesteś za granicą bez problemów pomożemy ci zakupić lub sprzedać mieszkanie, dom, działkę  czy inne nieruchomości w Polsce. Pomagamy przy przeprowadzeniu wszelkich formalności. Nie musisz przyjeżdżać do Polski aby zlecić sprzedaż nieruchomości. Nie musisz również przyjeżdżać do Polski aby sprzedać swoją nieruchomość. Większość formalności można załatwić zdalnie. Z zagranicy możesz zadzwonić do nas na skypie – r.zawislak. Mówimy po angielsku. Zapraszamy do kontaktu.

If you live abroad we will help you to sell or buy a flat, house, plot of land or other propoerties  in Poland. We can help with all the legal formalities. You don't have to come to Poland to order us to sell your propoerty. You don't have to to come to Poland to sell your propoerty. Most of the  formalities can be done without arriving to Poland. From abrod you can call us on skype -  r.zawislak. We speak English. We are looking forward to hearing from you.

 

Wszystkie szczegóły zestawiono na podstawie wypowiedzi lub dokumentacji przedstawionej przez właściciela.Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność i aktualność. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie jest wiążąca.

Area for rent:
Ground floor - 287 m2

Rental price - 10 000 zł

For rent: ground floor with a thriving restaurant (also weddings, events). Possibility to rent larger area in the building.

Exclusive prosperous Jewish restaurant "Shalom"
- tastefully decorated Jewish restaurant in the center of Hrubieszów
- thriving restaurant regularly hosts events such wedding receptions, parties etc,
- conference rooms allowing organization of training sessions, meetings, weddings, christenings parties etc in three rooms with an area of ​​49 m2, 48 m2 and 66 m2
- possibility of renting all or part of the building
- basement of the building can be adapted for a winebar 
- luxuriously decorated building
- all kitchen facilities available
- Bathrooms - quality tiles and terracotta
- Heating – gas furnace
- Garden café in front of the apartment building
- A description of the entire building and additional rooms available

Area individual rooms (rounded):
- restaurant room - 48 m2
- restaurant with fireplace - 49 m2
- kitchen - 38 m2
- conference 38 m2
- additional storage space
- three toilets for customers
- it is possible to rent a room of 66 m2 ready for use (after additional arrangement)
- on the second floor - 326 m2 to adapt (after additional arrangement)

Location:
- Building located in the city center about 200 m from the County Office, Municipal Office, District Court, the Community Center in Hrubieszów
- Possibility to open a garden of a cafe in front of the apartment building in a beautiful setting, next to the recently renovated beautiful Orthodox church, see information and pictures
pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Za%C5%9Bni%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Hrubieszowie
- Possibility of enlarging the premises and the number of available tables on the terrace to be built on the rest of the plot...


Площадь для аренды:
Первый этаж - 287 м2

Стоимость аренды - 10 000 злотых

Первый этаж дома с процветающим рестораном в аренду. Возможность арендовать  ресторан и банкетный зал. Уже сейчас зал ресторана сдается в аренду для проведения специальных мероприятий. Возможна аренда большей площади в остальной части здания.

Эксклюзивный ресторан еврейской кухни "Шалом"
- Со вкусом оформленный ресторан с интерьером и украшениями в стиле еврейской традиции Грубешова
- В ресторане регулярно проводятся мероприятия, дни рождения
- Возможность организации тренингов, встреч, свадеб, крестин, причастий в трех залах площадью 49 м2, 48 м2 и 66 м2
- Возможность аренды части или всего здания перед покупкой
- Интересный подвал здания, возможность обустройства винницы в стиле соответствующему ресторану
- Роскошная отделка помещения
- Доступна полностью готовая к использованию кухня
- Ванная комната отделана высококачественной плиткой и терракотой
- Отопление - газовое конвекторное
- Сад под летнее кафе напротив жилого дома
- Дополнительные фотографии и полное описание ресторана.

Площадь отдельных помещений (округленно):
- зал - 48 м2
- зал с камином - 49 м2
- Кухня - 38 м2
- Конференц-зал 38 м2
- Дополнительные подсобные помещения 
- Три туалета для клиентов
- Потенциально готовое к пользованию дополнительное помещение площадью 66 м2 (по предварительной договоренности)
- На втором этаже 326 м2 также для адаптации (по предварительной договоренности).

Расположение :

- Здание расположено в центре города, примерно в 200 м от окружного управления, муниципалитета, районного суда и  Дома культуры в Грубешове
- Возможность организации летнего кафе в саду напротив, в прекрасном месте, рядом с возобновленной прекрасной православной церковью, просмотреть информацию и фотографии можно по ссылке 
pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Za%C5%9Bni%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Hrubieszowie
- Расположение в самом центре города означает, что клиенты могут легко добраться пешком и вернуться с вечеринки в городе, отсутствие надобности нанимать  дополнительный транспорт, такси и т. д.
- Возможность увеличить помещения и количество столов за счет постройки террасы.


Эксклюзивное предложение. Комиссию оплачивает продавец. Агентство не берет оплаты от покупателя.

Агентство недвижимости
www.znajdźnieruchomości.pl
Отделение в Грубешуве (Hrubieszowie)
ул. Мицкевича 1A/2A (ul. Mickiewicza 1A/2A)
22-500 Грубешув (Hrubieszów)
тел.: +48 537 460 108

Бесплатно помогаем получить привлекательный кредит на покупку жилья, земли и другой недвижимости, также для лиц, работающих за рубежом. Выбор более чем из 20 предложений банков.

Если вы находитесь за границей, без проблем поможем вам купить или продать вашу квартиру, дом, землю или другую недвижимость в Польше. Помогаем с оформлением всех формальностей. Вам не нужно приезжать в Польшу, чтобы объявить о продаже недвижимости. Вам не нужно также приезжать в Польшу, чтобы продать свою недвижимость. Большую часть формальностей можно оформить удаленно. Из-за рубежа вы можете позвонить нам на Skype – r.zawislak. Приглашаем связаться с нами.

Все подробности указаны на основании описания или документации, представленной владельцем. В то же время мы не берем ответственности за их корректность, полноту и актуальность. 


 

Будинок з рестораном Шалом в центрі Грубешова в оренду

 

Площа для оренди:

Перший поверх - 287 м2

 

Вартість оренди - 10 000 злотих

 

Перший поверх будинку з успішним рестораном в оренду. Можливість орендувати ресторан і банкетний зал. Уже зараз зал ресторану здається в оренду для проведення спеціальних заходів. Можлива оренда більшої площі в іншій частині будівлі.

 

Ексклюзивний ресторан єврейської кухні "Шалом"

- Зі смаком оформлений ресторан з інтер'єром і прикрасами в стилі єврейської традиції Грубешова

- У ресторані регулярно проводяться заходи, дні народження

- Можливість організації тренінгів, зустрічей, весіль, хрестин в трьох залах площею 49 м2, 48 м2 та 66 м2

- Можливість оренди частини або всієї будівлі перед купівлею

- Цікавий підвал будівлі, можливість облаштування вінниці в стилі відповідному ресторану

- Розкішна оздоба приміщення

- Доступна повністю готова до використання кухня

- Ванна кімната оброблена високоякісної плиткою і теракотою

- Опалення - газове конвекторне

- Сад під літнє кафе навпроти житлового будинку

- Додаткові фотографії і повний опис ресторану.

 

Площа окремих приміщень (округлено):

- Зал - 48 м2

- Зал з каміном - 49 м2

- Кухня - 38 м2

- Конференц-зал 38 м2

- Додаткові підсобні приміщення

- Три туалети для клієнтів

- Потенційно готове до використання додаткове приміщення площею 66 м2 (за попередньою домовленістю)

- На другому поверсі є 326 м2 також для адаптації (за попередньою домовленістю).

 

Розташування:

 

- Будівля розташована в центрі міста, приблизно в 200 м від окружного управління, муніципалітету, районного суду та Будинку культури в Грубешові

- Можливість організації літнього кафе в саду навпроти, в прекрасному місці, поруч з відновленої прекрасної православною церквою, переглянути інформацію і фотографії можна за посиланням

pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Za%C5%9Bni%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Hrubieszowie

- Розташування в самому центрі міста означає, що клієнти можуть легко дістатися пішки і повернутися з вечірки в місті, відсутність потреби наймати додатковий транспорт, таксі і т. д.

- Можливість збільшити приміщення і кількість столів за рахунок добудови тераси.

 

Ексклюзивна пропозиція. Комісію сплачує продавець. Агентство не бере оплати від покупця.

 

Агенство нерухомості

www.znajdźnieruchomości.pl

Відділення в Грубешові (Hrubieszowie)

вул. Міцкевича 1A / 2A (ul. Mickiewicza 1A / 2A)

22-500 Грубешів (Hrubieszów)

тел .: +48 537 460 108

 

Безкоштовно допомагаємо отримати привабливий кредит на купівлю житла, землі та іншої нерухомості, також для осіб, які працюють за кордоном. Вибір більш ніж з 20 пропозицій  від банків.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, без проблем допоможемо вам купити або продати вашу квартиру, будинок, землю або іншу нерухомість у Польщі. Допомагаємо з оформленням всіх формальностей. Вам не потрібно приїжджати до Польщі, щоб оголосити про продаж нерухомості. Вам не потрібно також приїжджати до Польщі, щоб продати свою нерухомість. Більшу частину формальностей можна оформити віддалено. З-за кордону ви можете зателефонувати нам на Skype - r.zawislak. Запрошуємо зв'язатися з нами.

 

Всі подробиці вказані на підставі опису або документації, представленої власником. У той же час ми не беремо відповідальності за їх коректність, повноту та актуальність.

 

Galeria zdjęć

Nieruchomość
Pomieszczenia
Dane kontaktowe do agenta
Imię i nazwisko Rafał Zawiślak
E-mail biuro@znajdznieruchomosci.pl
Oddział Biuro nieruchomości znajdźnieruchomości.pl
Formularz kontaktowy
Podobne oferty
ZAW-LW-671
Hrubieszów,
Lokal, na wynajem
, 391.00 m²
Cena: 10000.00 PLN
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem